אני מאוד בעד הקהילה החדשה אבל כמה פורומים? אולי זה משחק מאוד מאוד מצליח וטוב אבל לפי התמונות מהפורום...