?

וכמובן כמה נקודות בגלל המגבלה המעצבנת: ...........................