אוקיי, חשבתי לפתוח כאן איזה אזור של יצורים ל-Spore. שכל אחד יתאר את היצור שלו או יאייר ויסרוק או שניהם או אף אחד מהם (רצוי אחת מ-3 האפשרויות הראשונות). יש לי כמה נחמדים במחברת חשבון, אני צריך לחבר את הסורק ואז אני אעלה אותם.