1 1 1
 1. #1
  thanh951724 /
  Vgames Baby
  09.05.2019
  10
  Hướng dẫn chii lô đ trực tuyến Bắc Cực (XSMB) tii nh* cái Fun88

  B*i viết vitt n*y v* hưngng hướng dẫn bnn các mối quan hệ v* đ xuất trực tuyến trong trò chơi trực tuyến. Cách d hay hay vì v*y, đ c* truyn tải v trò chơi điện t*. Ch khê l* l*nh l k kèo trực tuyến tốt hnn, huê mau tốt hnn, v* đa dngng giii lô đ hnn.
  nuu như các bnn trong cnn khi bạn s* dụng Fun88, bạn có thể xem qua b*i đánh giá v sự tin tưŸng của bạn trong trò chơi điện t* n*y.
  >>> Nh* cái quốc t Fun Fun88 - Trang chủ Di  Trực tuyến uy t*n nhtt Vitt Nam

  3 thể thao v* cuối cùng

  * Lưu ý:

  • v* như bnn đối với t*i khonn, th háng n*y, sinh th*nh, th*nh công v* nhút nhát 88.000 Vitt Nam ồng tin v* chii, trò chơi trực tuyến.
  • v* như bnn khi npp tin v*o t*i khoản tii Fun88 thăn, trong đó, thực tế, l*m tin npp v*o v* sau đó trong t*i khoản. Các bnn thực hinn chuyển sang hát Bố trong v* chiii.

  thao t c 2: B B m chu trong t v Gangster * o h nh d > i ' y'b ti trên n h Gangster * nh'b t c c
  b > c 3: ti trên n h Gangster * nh'b t c c v Gangster * x c nh b * n c trong c Gangster thứ * nh c 'ng

  • bạn l*m theo 6 thao tác như trong hình trên l* có thể đặt cược th*nh công rồi
  • Sau khi bấm chuột v*o nút đặt cược, các bạn sẽ nh*n được báo ch* công nh*n như sau:
  • thông báo chi tiết tạl*m thầu bóng đá

  Cách soi cầu XSMB tại Fun88

  Hiện tại, Fun88 lấy kết quả xổ số theo cả 3 khu vực:

  1. M b n B B c
  2. Min Trung
  3. Min Nam

  B ?? x B s Ÿ 'Mi B ?? n B B ' tái c - Một lực lượng đặc nhiệm ?? Gangster * i H Gangster * N B i: bao g trong " m 3 lo B i c c c b b n:

  • C trong c 2 s Ÿ, 3, 4 ho lúc 5 s b c : 2D, 3D, 4D, 5D
  • C trong c Gangster xi n c hay trong b u 2 'ho lúc 3 s b c c x Gangster s: PL2 ho trong c PL3
  • C c c c th .

  1. 2D 2 số Tỷ lệ kèo 1 ăn 85 hoa hồng 10%

  2D ầu (4 lô giải)

  • bạn chn một v*i có hai chữ số bất kỳ trong khoảng 00 đến 99 để tiến h*nh đặt cược
  • Cách dò giải thưŸng, so giải thưŸng: 4 số của giải 7
  • công thức t*nh tin cược chung cục = Tin cược Việc ban đầu x 4(lô giải) tin hoả hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 85
  • Hoa hồng: 10%

  2D ?? u i i (1 l gi i)

  • c c b b n ch B ?? n m b t v Gangster * i c 2 ch B 's B 'b b t k b t B 00'b n 99'b ti trong n h Gangster * nh'b t c c
  • Cách dò giải thưŸng, so giải thưŸng: dựa v*o 2 chữ số rốt cuộc của giải đặc trưng
  • c 'ng th trong c t Gangster * nh ti b ?? n c c r b' t cu trong c = Ti Ÿ ?? n c c Vi Ÿ c'b Gangster t u n ti - b ti ?? n ho trong h trong 'ng' b c chi trong t kh b u
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 85
  • Hoa hồng: 10%

  2D t n nh' u (5 l Trang gi i)

  • bạn chn 1 số có 2 chữ số bất kỳ trong khoảng 00 đến 99 để thực hiện đặt cược
  • Cách dò giải thưŸng, so giải thưŸng: dựa v*o 4 số của giải 7, v* 2 chữ số cuối của giải đặc thù
  • c 'ng th trong c t Gangster * nh ti b ?? n c c chung c Ÿ c = Ti Ÿ ?? n c c Tr > c ti Gangster nx 5 l' gi trong i - ti b ?? n hoa h trong 'ng' b c chi trong t kh b u
  • Tỷ lệ trả thư??ng 1 ăn 85
  • Hoa hồng: 10%

  2D Bao Lô (27 lô giải)

  • các bạn chn 1 số có hai chữ số bất kỳ trong khoảng 00 tới 99 để tiến h*nh đặt cược
  • Cách dò: Dựa v*o 2 chữ số cuối của to*n bộ các giải (bao gồm 27 lô giải)
  • c ch B t Gangster * nh ti b ?? n c c r b 't c b c = Ti Ÿ ?? n c c Vi Ÿ c'b u ti Gangster nx 27 - ti b Gangster hu ?? n t h b 'ng' b c chi trong t kh b u
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 85
  • Hoa hồng: 10%

  V* dụ: Cược 2D bao lô

  • Số đ muốn đánh: 34
  • Số tin đánh đ: 10.000 VND
  • ⇒ * i x s ': H * N i
  • Tổng số lượng: 10*5 = 50.000 VND
  • Chiết khấu hoa hồng: 10%*50.000 = 5.000 VND
  • Số tin ch*nh (Hay l* số tin bị trừ trong t*i khoản): 50 5 = 45.000 Việt Nam ồng.
  • n b u = 850.000 VND


  2. 3D 3 số 1 ăn 750 hoả hồng 10%

  3D ầu (3 lô giải)

  • các bạn chn một v*i có 3 chữ số bất kỳ trong khoảng 000 đến 999 để tiến h*nh đặt cược
  • Cách dò: Dựa v*o 3 số của giải 6
  • công thức t*nh tin cược rút cục = Tin cược Việc ban đầu x 3(lô giải) tin hoa hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 750
  • Hoa hồng: 10%

  3D ?? u , i (1 l , gi i)

  • các bạn chn một v*i có 3 chữ số bất kỳ trong khoảng 000 tới 999 để thực hiện đặt cược
  • Cách dò: dựa v*o 3 số cuối của giải đặc biệt
  • công thức t*nh tin cược rút cuộc = Tin cược Ban đầu tin hoa hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thư??ng 1 ăn 750
  • Hoa hồng: 10%

  3D' u 'u phạm i (4 l nam gi gi i)

  • Chn một v*i có 3 chữ số bất kỳ trong khoảng 000 tới 999
  • Cách dò: dựa v*o giải 6, v* 3 chữ số rốt cuộc của giải đặc thù
  • cơ chế t*nh tin cược rốt cuộc = Tin cược Việc ban đầu x 4 lô giải tin hoa hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 750
  • Hoa hồng: 10%

  3D Bao Lô (23 lô giải)

  • Chn một số có 3 chữ số bất kỳ trong khoảng 000 đến 999
  • Cách dò: Dựa v*o 3 chữ số chung cục của gần như các giải (bao gồm 23 lô), trừ giải 7
  • công thức t*nh tin cược rốt cuộc = Tin cược Việc ban đầu x 23 tin hoa hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thư??ng 1 ăn 750
  • Hoa hồng: 10%

  V* dụ: Cược 3D Bao Lô

  • Số đ muốn đánh: 837
  • Số tin đánh đ: 10.000 Việt Nam ồng
  • ⇒ * i x s ': H * N i
  • Tổng số lượng: 10*23 = 230.000 VND
  • Chiết khấu hoa hồng: 10%*230 = 23.000 Việt Nam ồng
  • Số tin ch*nh (Hay l* số tin bị trừ trong t*i khoản): 230 23 = 207.000 VND.
  • v Gangster * nh b B thứ n tại 'tái ng c trong c , s b 'ti b ?? n c c b b n nh B * n s b l Gangster * 10 * 750 = 7.500. 000 Vi trong t t nam ?? "ng
  • thông tin thêm xem tại đc kèo bóng đá

  3. Lô xiên 2 PL2 1 ăn 750 hoả hồng 10%


  • Chn 2 số, mỗi số có 2 chữ số bất kỳ trong khoảng 00 đến 99 để đặt cược
  • Cách dò: dựa v*o 2 chữ số chung cuộc của tất cả những giải, v* hai số n*y phải cùng xuất hiện
  • cơ chế t*nh tin cược cuối cùng = Tin cược ầu tiên x 54 lô giải tin huê hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 750
  • Hoa hồng: 10%

  Gangster V * d B : L 'Gangster xi n 2  • Số đ muốn đánh: 33-34
  • Số tin đánh đ: 10.000 VND
  • ⇒ * i x s ': H * N i
  • Tổng số lượng: 10*54 = 540.000 VND
  • Chiết khấu hoa hồng: 10%*540 = 54.000 VND
  • Số tin ch*nh (Hay l* số tin bị trừ trong t*i khoản): 540 54 = 486.000 VND.
  • v = 7.500.000 VND

  4. Lô xiên 3 PL3 1 ăn 4.000 huê hồng 10%


  • Ch B ?? n 3 s Ÿ, m B - i s b 'c 2 ch B ' s B' b b t k b t B 00'b n 99'b Một lực lượng đặc nhiệm' b t c c
  • Cách dò: dựa v*o hai chữ số rút cuộc của to*n bộ các giải, v* 3 số được chn phải cộng xuất hiện
  • cơ chế t*nh tin cược rốt cục = Tin cược ầu tiên x 81 lô giải tin hoa hồng được chiết khấu
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 4.000 Kết quả xổ số v cả 3 số hoả hồng 10%
  • Tỷ lệ trả thưŸng 1 ăn 260 Kết quả xổ số v hai trong 3 số hoa hồng 30%

  Kết lu*n

  Phổ biến l* b*i san s k kinh nghimm trực tuyến cách chii lô đ tii Fun88. Bnn có thể có tiếng trong khi tin v* trò chơi trực tuyến tii Fun88 sau khi đcc b*i hưngng Hướng dẫn. V* tôn trng, th*nh công v* vui vẻ Chúc mừng bnn chii có thể v* hy đmm tii Fun88

  thanh951724; 14.05.2019 10:52.