למה שאני באמצע משחק ואני עושה shift ו Tab וזה לא נכנס לי לסטים איפה שהחברים וזהאלה מכניס אותי רק לtab ?