מחפשים שחקנים לטים רציני עם טקטיקות mg1 לפחות ו500 ניצחונות. גילאים 15-17..
מוכנים להתגמש