עכשוו ויגיימס זה play il?
אם כן משהו שאני מכיר קיבל פי באן סתם והגאנג שלו ברולפליי יעלם משהו יודע איפה אפשר להגיש תלונה