אתם יכולים לשלוח לי תפקודות שאמורות להיות ב cs go העדכניות רייטים,פקודות טובות וכל מה שאמור להיות