מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט?
השם שלי בפורטנייט זה
Keryo.
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייטמישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט
מישהו בא פורטנייט