יצא פרק שני!

בנינו בייס והתקדמנו בשרת בצורה לא רעה!

תראו אהבה!

https://youtu.be/PhX3fZ07M9I