אני רוצה לשבח את ניקיאס כאדמין טוב ועוזר ותמיד מטפל בבעיות בלי לחשוב פעמים כשמבקשים ממנו הוא מתחבר ובא לשרת כדי לעזור ולטפל בדברים