אשכול זה נפתח במטרה לאפשר לכם ליצור קשר עם צוות הקהילת RUST. להתלונן על מקרה מסוים בשרת המשחק, להביע את דעתכם על נושאים הקשורים לקהילת RUST, להעיר הערות, לבקש בקשות שונות, אדם שיתלונן בפורום בלי להשתמש בטופס זה, אשכולו ינעל ולא תיהיה לצוות הקהילה אפשרות לענות לו, תשובה למתלונן תינתן רק על ידי פתיחת אשכול מסודר המאורגן לפי טופס.


טופס הורדת באן:

שם המשתמש ב-STEAM וקישור למשתמש:

שם האדמין שנתן את הבאן:

סיבת הבאן: (בסעיף זה יש להכניס את סיבת הבאן, חל איסור מוחלט להכיל קללות או עלבונות בסעיף זה!)

התאריך שבו ניתן הבאן:

הערות נוספות: (זה הוא לא סעיף חובה אך מומלץ אם ברצונך להסביר את הסיטואציה מצד כזה או אחר)

טופס תלונה כנגד אדמין:

שם משתמש המתלונן:

שם האדמין:

סיבה התלונה:
(בסעיף זה יש להכניס את סיבת התלונה, חל איסור מוחלט להכיל קללות או עלבונות בסעיף זה!)

התאריך שבו הסיטואציה התרחשה:

הערות נוספות:
(זה הוא לא סעיף חובה אך מומלץ אם ברצונך להסביר את הסיטואציה מצד כזה או אחר)

ראקורד:


טופס תלונה כנגד שחקן:

שם המשתמש ב-STEAM וקישור למשתמש:

שם השחקן שעליו התלונה וקישור למשתמש:

סיבת התלונה:
(בסעיף זה יש להכניס את סיבת התלונה, חל איסור מוחלט להכיל קללות או עלבונות בסעיף זה!)

ראקורד:

הערות נוספות:
(זה הוא לא סעיף חובה אך מומלץ אם ברצונך להסביר את הסיטואציה מצד כזה או אחר)

טופס לייעול ושיפור השרת:

שם המשתמש ה-STEAM וקישור למשתמש:

אני רוצה לייעץ בקשר ל...: (שרתים/פורום)

הערות: (איך ברצוני לייעל/לשפר)


אשכול שייפתח ללא שימוש באחד מטפסים אלו יינעל באופן מיידי ולא יזכה למענה מטעם חברי צוות או המנהלים, יש להישמע לנהלים ולהשתמש בטפסים אלו על מנת לפתוח אשכול.

*אשכול שיכיל קללות/עלבונות כלפי צוות מסוים יינעל מיידית ללא יכולת להתלונן בשנית, יש להתייחס בכבוד לחברי צוות אם ברצונכם להגיש תלונה או לקבל משוב לאחר פתיחת אשכול הורדת באן / אשכול תלונה.


תודה!