לא שומר תהגדרות שלי ניסתי הכל לא שומר כלום מלבד ההגדרות של הVIDEO