שם המשתמש RankME
שם האדמין שנתן את הבאן:globalb

סיבת המיוט לא רשומה לי ולא קללתי או משהו אני מבקש לדעת את הסיבה

התאריך שבו ניתן המיוט: העשרים וחמש לשלישי

\