הרשמה לתחרות - שחקנים :
-
STEAM_0:1:23727299KyloWIZ - Amir Hadari - leader
ScarA8E -
STEAM_0:0:226039853
Ohana -
STEAM_0:0:153920911
STEAM_0:1:121137506 -Ber_Lad
- STEAM_0:1:226045029 Shalom