מוכר אותן, מצב מעולה, איזור באר שבע.

מי שרוצה שישלח כאן הודעה שהוא שלח הודעה בפרטי.