מוכר את הZA13 מחר בסמי עופר שומש שבוע ויושב בקופסה כבר תקופה.

150ש"ח