קניתי היום וסולו זה מחלות קשות אז...
מי מעוניין לשחק ?