[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]שם פרטי: אופיר אברהםכינוי במשחק: [/COLOR]OFIR[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]גיל: 11קישור לפרופיל בסטים: [/COLOR]http://steamcommunity.com/profiles/76561198201269731[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]ניסיון וידע קודם: היתי אדמין בשרת של חבר שלי מדוע כדאי לבחור בי: אני רוצה להיחבר לאדמין מיכוון שאני רוצה לעזור לשרת לעזור לאנשים הערות (אם יש):[/COLOR]

- - - Updated - - -

[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]שם פרטי: אופיר אברהםכינוי במשחק: [/COLOR]OFIR[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]גיל: 11קישור לפרופיל בסטים: [/COLOR]http://steamcommunity.com/profiles/76561198201269731[COLOR=rgba(255, 255, 255, 0.7)]ניסיון וידע קודם: היתי אדמין בשרת של חבר שלי מדוע כדאי לבחור בי: אני רוצה להיחבר לאדמין מיכוון שאני רוצה לעזור לשרת לעזור לאנשים הערות (אם יש):[/COLOR]