שלום לכולם.

הנהלת קלאן Task Force Wolfpack מעוניינת להזמין את כלל הקלאנים של קהילת ArmA 3 בישראל לטובת משחק משותף.

המשחק יבוצע בשרת של TFWP, אך אנו מעוניינים לנהל שיחה עם מנהלי הקלאנים לטובת תיאום ציפיות, דיוני לוגיסטיקה, הגדרת כמות שחקנים, הגדרת מודים שנשחק בהם, והמבנה הכללי של המשימה שנבנה.

בשביל שנוציא לפועל את התכנית כראוי, וכל עוד אתם מעוניינים, אנו מבקשים שתגיבו בדיון זה וגם תביעו את דעתכם.

תודה.