Israeli Military Command Unit
“Veni, vidi, vici”
מי אנחנו -אנחנו קלאן אשר בנוי מקבוצת אנשים מנוסים \ וותיקים בקהילה של הארמא , אשר מכוונים לסימולציית משחק ברמה גבוהה ואיכותית , בתור אנשים יוצאי צבא אנחנו רוצים לדמות את צורת המשחק באותה הצורה שאנו חווינו בתקופת השירות ולאפשר לאחרים להצטרף ולטעום ממנה.
מה זה IMCU -IMCU קיצור ל-Israeli Military Command Unitפירושה : יחידת פיקוד ישראליתמדוע קוראים לנו ככה? מכיוון שאנו עובדים תחת נהלי פיקוד אשר מדמים את הצבא הישראלי ''צהל''.
מטרות העיקריות שלנו-

 1. להביא לארמה חווית משחק ראליסטית וכמה שיותר קרובה למציאות.
 2. לתת מוטיבציה שמוענקת מסביבה בוגרת.
 3. לתת את המקום הרלוונטי והאישי לכול שחקן ושחקן אשר נימצא עמנו.דרישות הקבלה

 1. רצינות גבוה - לא נראה סובלנות כלפי שחקנים אשר מבזים את צורת המשחק הריאליסטית והרצינית שאנו מנסים ליצור בקלאן , ולא כלפי הסגל\חברי הקלאן עצמו. שחקן אשר לא יעמוד בתנאים אלו ימצא עצמו מחוץ לפעילות הקלאן.
 2. על עצמך לקחת אחריות לדבוק בפעילות הקלאן כגון משימות \ אימונים \ ימי גיבוש
 3. גיל 15+
 4. רצון של השתלבות בקלאן ורצון להשתפר בו.
 5. מוכרחים להיות עותקים מקוריים של ArmA III.
 6. מוכרחה להיות מותקנת התוכנה 3 TeamSpeak.
 7. יש צורך בהתקנה מלאה של כלל המודים אשר אנו משתמשים בהם למען החוויה הריאליסטית.
  נא לפנות לאיימל לשאלות נוספת/ רצון לבוא לכלאן
  ************************************************** *************
  קצת תמונות************************************************** **************