הבעיה לא ניפתרה.. חשבתי שהיא כן אז כתבתי "תודה רבה" אבל היא לא ניפתרה.
השמח אם תעזרו לי