בנוגע לכותרת אני רוב הפעמים רואה עם 0.5 וגבינה בצד אבל לפעמים אני מפנק את עצמי ואוכל עם 0.7 גבינה והרבה חריף
וחייב בבגט