מהניסיון שלי בשרתי ריטייקס ממש חסרה חוויית הדיגל, יש את רוב הנשקים הנפוצים ולא את הדיגל. זה אקדח חזק מדי מכדי לשים אותו ביחד עם רובה, אז אני מציע לעשות כמו שיש !vp לפיסטול אז אותו דבר לדיגל, רק עם full armor