תודה אהובים ואהובות הייתם חשמל, כנראה יהיה היום בהמשך הלילה עוד סטרים

שבת קודש