Task Force Wolfpack


קלאן Task Force Wolfpack (או TFWP) הוא קבוצת סימולציה ישראלית צבאית למחצה (semi-MilSim).
הקלאן פועל בתור יחידת מבצעים מיוחדים צבאית בדיונית, כאשר המודל שלה נבנה בעיקר אחר מטה המבצעים
המשולבים של ארצות הברית (United States Special Operations Command - USSOCOM).

הקלאן מיישם תורת לחימה שנוצרה באופן מיוחד לטובת הקלאן, על מנת להוציא לפועל
טקטיקות מיוחדות ואסטרגיות במהלך המשימות. תורת הלחימה נבניתה בצורה ידידותית עם
יכולותיו ומגבלותיו של מנוע המשחק של ArmA III, תוך שימוש באלמנטים של תורות לחימה אמיתיות.


קלאן Task Force Wolfpack משתמש במערכת דרגות אשר נבתנה בתור סולם היררכיה מאורגן על מנת
להציג את חברי הקלאן תוך הגדרת מקומם בקלאן, לדוגמא ותק ונסיון.
מערכת הדרגות נבנתה אחר מערכת ההיררכיה הצבאית של צבא ההגנה לישראל (IDF)
וחיל הנחתים של ארצות הברית (USMC), תוך שימוש במונחים ובשמות שונים.
חשוב לדעת ולהבין שלמרות השימוש במערכת הדרגות, הקלאן לא עושה שימוש
במשמעת צבאית, לכן שחקן לא יצדיע לשחקן אחר או יקרא לו בדרגה שלו.


לפני ההצטרפות לקלאן Task Force Wolfpack ישנה רשימת תנאי קבלה אשר שחקנים המעוניינים להצטרף
מוכרחים לעמוד בה.

התנאים הם:
1. השחקן מוכרח להיות לפחות בגיל 16.
2. לשחקן מוכרח להיות עותק מקורי של ArmA III ושל חבילת ההרחבה Apex.
3. לשחקן מוכרחה להיות מותקנת התכנה 3 TeamSpeak.
4. לשחקן מוכרח להיות מקרופון.
5. לשחקן מוכרח להיות חיבור יציב לאינטרנט.

במידה ואתם מתאימים ורוצים להצטרף, שלחו לי הודעה פרטית על מנת לקבל פרטי הצטרפות.


"The strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack"