אם אני קיבלתי vac במשתמש קודם

אני יקבל pban במשתמש חדש?