שיניתי קול בצחוק בשרת והביאו לי באן.
לכמה זמן הבאן הזה ?