זה קוקלי קיבלתי היום באן על גוסטינג והייתי עם אדמין בts וקיבלתי באן מאדמין אחר\universe

ויש לו רקורד שזה היה הגיוני שלא קיבלתי גוסטינג

אני מבקש שתיסתכלו על זה