מה קורה חברה, הנה סרטון שלי עם גיא ( inyourevil )תגידו אם אהבתם/צריך לתקן משהו!
צריך את הדעה שלכם חברה!