הייתה בעיה בשרת ונאלצנו לסגור אותו, אני מאמין שעד מחר הוא יפתח שוב.