מה זהזה כל יום בשרת הגייל הילדים הקטנים האלה מתגרים ואדמינים לא עושים כלום תנו להם פיבאן
נ.ב
הם חפרנים וציפציפים ולושן זה ליצן שזורק קלפים