תפריט ראשי

תוצאות 1 עד 1 מ 1
 1. #1
  הצטרף בתאריך
  18.02.2013
  הודעות
  347
  חוקי פעילויות וטורנירים League of Legends

  תוכן עניינים:

  1. כללי.
  2. חוקים כלליים.
  3. חובות וזכויות.
  4. הפרת חוקים.


  1. כללי:

  1.01 תקנון הטורניר מתייחס לכלל פעילויות Vgames LOL ע"ב המבנה הנ"ל.

  1.02 פעילויות Vgames באינטרנט הינם פעילויות חינמיות למעט פעילויות מסוימות שמאורנים על ידי הנהלת האתר
  Vgames.co.il.

  1.03 חוקי הטורניר ונהליו נקבעו ונכתבו על ידי הנהלת האתר - היא הגוף הקובע בטורניר. הנהלת הטורניר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את החוקים בכל עת ללא הודעה מראש. מומלץ לחזור ולקרוא את החוקים והנהלים מידי פעם על-מנת להישאר מעודכנים בשינויים.

  1.04 על-ידי השתתפות בטורניר, השחקנים מתחייבים לכל חוקי הטורניר ונהליו ולפעול על פיהם. השחקנים מסכימים כי יישום של חוקים אלה הינו תחת שיקול דעתה של הנהלת הטורניר וכי החלטותיה יכולים לבוא במקום חוקים אלה.

  1.05 כלל השחקנים מחויבים לשמור על משחק הוגן וראוי בכל עת.

  1.06 לא יינתן טולרנס להתנהגות בלתי הולמת מכל סוג שהיא: כולל גזענות, קללות ואו ניסיון לחבל בטורניר ואו בקבוצות מסוימות, ניסיון לעקוף את חוקי Vgames. פעילות כזו או אחרת עלולה לגרום לפסילות במשחקים, בטורניר ואפילו הרחקה לגמרי מהטורניר ואו מפעילויות Vgames העתידיות.

  1.07 בהרשמה לטורניר המשתתפים מאשרים כי הנהלת Vgames יכולה לפרסם את שמותיהם הפרטיים ושמם
  במשחק.

  1.08 רשימת הפרסים ש-Riot Games יביאו לכל שחקן בקבוצה יופיעו בדף הראשי של אתר הטורניר.

  1.08.01 שימו לב אין לשנות Summoner Name עד לקבלת הפרס.

  1.09
  במידה ומשתמש רוצה לשדר את המשחק שלו (Stream), עליו לשלוח הודעה פרטית לאחד ממנהלי הטורניר בנושא. חל איסור לשדר את המשחקים ללא אישור מהנהלת הטורניר.

  2. חוקים כלליים:

  2.01 על כל קבוצה להכיל את מספר השחקנים הדרושים לפי סוג הטורניר (5v5/ 3v3). לכל קבוצה תהיה האפשרות להוסיף שחקן נוסף שיהיה שחקן מחליף (
  SUB).

  2.01.01 על כל חברי הקבוצה להיות בעלי משתמש פעיל ותקין בשרת ה
  EU - Nordic & East.

  2.02 הגדרות המשחקים הם על פי סוג הטורניר אך לרוב יהיו על בסיס
  Tournament Draft.

  2.03 הקבוצות יקבלו Seed באופן אקראי, הקבוצה בעלת הSeed הגבוה יותר תהיה בצד הכחול. כאשר 1 יותר גבוה מ-8.
  (Team 1).

  2.04
  שימוש מכוון או לא מכוון בבאג (bug) או פירצה (exploit) בזמן משחק אסורה בהחלט.

  2.04.01 כאשר קבוצה מעריכה שיש שימוש נגדה בבאג או פירצה בזמן משחק, הקבוצה רשאית להפסיק את המשחק (Pause) ולבקש עזרה ממנהלי הטורניר.

  2.04.02 אם כתוצאה מחקירה זאת ייקבע כי היה שימוש בבאג או פירצה כנגד הקבוצה, קבוצה זאת תקבל ניצחון טכני/משחק חוזר (עפ"י שיקול דעת ההנהלה). בנוסף, אזהרה רשמית תינתן לקבוצה שהשתמשה בבאג / פירצה.

  2.05 כלל המשחקים יתקיימו קבוצה נגד קבוצה (5v5 /3v3). במידה וקבוצה אינה יכולה להעמיד את כל חבריה בזמן למשחק (איחור 15 דקות), הנ"ל יגרור פסילה טכנית.

  2.05.01 במידה וקבוצה אינה יכולה להעמיד את כל חבריה בזמן למשחק ומודיעה על כך להנהלת הטורניר בזמן (לפחות יום לפני המשחק), תאריך המשחק ידחה לעד שלושה ימים ממועד המשחק.
  במקרים חריגים המשחק יידחה יותר עפ"י שיקול דעת ההנהלה.

  2.05.02 במידה ושחקן יוצא באמצע המשחק מכל סיבה שהיא, המשחק ייעצר וימתין לחזרת השחקן. במידה והשחקן לא חזר לאחר 10 דקות, הקבוצה תקבל בחירה להמשיך לשחק ללא אותו שחקן ואו להפסיק את המשחק לגמרי ולספוג הפסד.

  2.05.03 משחקים לא יתחילו כאשר חסרים שחקנים בקבוצות המתחרות.

  2.06 במקרה של תקלה בשלב בחירת הדמויות (champion select), הקבוצות יתחילו שלב זה מחדש כאשר הבאנים והבחירות שהתקיימו לפני התקלה יחזרו על עצמם.


  2.07 קבוצה לא תוכל לשחק עם שחקנים שאינם רשומים בקבוצתה, בכל טורניר תפורסם רשימה מסודרת של הקבוצות והשחקנים המורשים לשחק בטורניר.

  2.08 קבוצה רשאית, במידה ולא צוין אחרת להוסיף ולשנות את שחקני קבוצתה עד 24 שעות לפני מועד המשחק ורק לאחר אישור של מנהלי הטורניר.

  2.08.01 במידה והנהלת הטורניר בחרה שלא לאשר את שינוי הקבוצה, על הקבוצה לשחק לפי רשימת השחקנים שאושרה.

  2.09 שחקנים אינם רשאים לשחק בשתי קבוצות באותו הטורניר, אפילו אם קבוצתם הקודמת הפסידה/החליטה לפרוש מהטורניר.


  2.10 פרטי הטורניר שכוללים את רשימת הקבוצות,עץ הטורניר ושעות המשחקים יפורסמו בכל טורניר בהקדם האפשרי ע"מ לתת לקבוצות זמן התארגנות.


  2.11 קבוצה רשאית לבקש את דחייתו של משחק עד ל-24 שעות לפני מועדו המקורית והדחייה לא תאוחר יותר מ-72 שעות ממועדו. הקבוצה היריבה מחויבת להיענות לבקשת הקבוצה השנייה.

  • בקשה לדחיית המשחק תתבצע כמקובל ע"י דיון דחייה בפורום שבו יצוינו שמות הקבוצות, תאריך ושעת המשחק וכן תאריכים אפשריים לדחייה.
  • לאחר פתיחת הבקשה, לקפטן הקבוצה היריבה יש עד 24 שעות להיענות לבקשה בחיוב/שלילה ולהציע זמנים נוספים.
  • במידה ולא נענתה הבקשה, המשחק ייקבע לאחד מהמועדים שלידר הקבוצה ביקש ועפ"י שיקול דעת ההנהלה.
  • במידה ואין הסכמה בין הקבוצות לאחר 48 שעות, המשחק ייקבע למועד אחר ע"י הנהלת הליגה ללא אפשרות דחייה נוספת.


  2.11.01 יש לשים לב לכך שלא בכל טורניר תהיה האפשרות לדחות את המשחקים.

  2.12 תאריכי וזמני המשחקים ייקבעו לכל הטורניר בנפרד ויוזכרו במהלך הטורניר בדיונים השונים.

  2.13 שימוש בצ'יטים מכל סוג שהוא הינו קו אדום. שחקנים שישתמשו בצ'יטים/סקריפטים/תכנות עזר יורחקו לאלתר מפעילויות הקהילה עפ"י שיקול דעת ההנהלה.

  2.14 שימוש בצ'יטים/סקריפטים/תכנות עזר יגרור את פסילת הקבוצה מהטורניר והרחקתו של השחקן.

  2.15 זמני המשחקים ייקבעו על ידי הנהלת הטורניר בלבד ויכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת מצד ההנהלה.


  2.16 שום גורם אחר מלבד הנהלת הטורניר אינו מוסמך לקבוע או לשנות את זמני המשחקים.

  2.17 כל משחק מנוהל על ידי שופט בעל סמכות מלאה לאכוף את כל חוקי הטורניר במשחק אליו הוא מונה מטעם הנהלת הטורניר. לשופט יש הזכות לתת אזהרה רשמית לשחקנים.

  2.17.01 שופט יכל לתת אזהרה רשמית לשחקן בזמן משחק.


  2.17.02 שופט יכל להחליט על הרחקת שחקן בזמן משחק לאחר שתי אזהרות.


  3. חובות וזכויות:
  שחקנים:

  3.01 שחקן מורשה לשחק בטורניר רק אם הוא רשום באחת הקבוצות המשתתפות בטורניר.

  3.02 השחקנים מתחייבים ומסכימים להצהרות הבאות:

  • לקבל ולכבד את כל חוקי ונהלי הטורניר.
  • לקבל ולכבד את כל החלטות הנהלת הליגה.
  • לא להשתמש בהליכים לא חוקיים ולא הוגנים
  • לכבד את רוח המשחק ההוגן ולהימנע מאלימות מילולית לאורך כל הטורניר.
  • לא לשקר להנהלת הטורניר.
  • למלא את התחייבותם המלאה כלפי הטורניר.


  3.03 השחקנים מתחייבים שלא להטעות או לרמות את הנהלת הטורניר בשום אמצעים.


  קבוצות:

  3.04 קבוצה מורשית לשחק בטורניר רק אם נרשמה אליו בזמן המיועד להרשמה לפני תחילתו.

  3.05 חובה על מנהל / מנהיג הקבוצה להודיע להנהלת הטורניר על כל שינוי במצב הקבוצה, קרי הוספת שחקנים, פירוק קבוצה, החלטה על פרישת הקבוצה מהטורניר.

  3.06 הקבוצה המנצחת צריכה לספק הוכחת ניצחון בתום המשחק, על ידי צילום מסך הסיום ושליחתו לאחד ממנהלי הטורניר.

  3.07
  במקרה של עבירה על החוקים ואו תקלות כאלו ואחרות יש לשמור צילום מסך\הקלטה, להעלות ולשלוח לאחד ממנהלי הטורניר כהוכחה.

  4 הפרת חוקים:

  4.01 שחקן יכל לקבל אזהרה רשמית מהנהלת הטורניר או שופט המשחק בו הוא משחק עקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:

  • סירב לפעול על פי הוראות הנהלת הטורניר או שופט המשחק.
  • איחר למשחק.
  • השתמש באלימות מילולית.
  • הראה זלזול במעשים או בדיבור.
  • שיקר להנהלת הטורניר.
  • התנהג באופן שאינו ספורטיבי או נוגד את רוח המשחק ההוגן.


  4.02 אזהרות לשחקנים יירשמו ויישמרו להם.

  *ויגיימס שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל קבוצה ללא הודעה מראש, ומכל סיבה ללא צורך לפרט ו/או לתת דין וחשבון לאף אחד.

  **ויגיימס שומרת לעצמה לשנות את התקנון, את מתכונת הליגה ו/או לבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי לתת הודעה מראש.


  נערך לאחרונה על ידי GivAaTi; 24.11.2017 בשעה 14:51.  לכל בעיה ניתן לפנות אלי בפרטי
  ובמייל - [email protected]
  שתף ב-Google+

הרשמה