אחרי פגרה קטנה של מלאנטלפים בעיות לקחתי יומיים שבהם סידרתי ושיפרתי את הסטרים


סטרים היום בסביבות שעה 12 בלילה למבוגרים שביניינו
סתם בואו כולם אני גם בקטע של קטנים

אם יהיו יותר מעשרה צופים על סביבות שעתיים של סטרים יהיה
giveaway


אם לא אז בסטרים של מחר


יאללה נתראה