הרגתי את הסיטי אחרי שהרגתי הוא אמר הורג סיטי בבאן והוא הביא לי באן konka אדמין .