אתם רואים אנימציות?
אם כן, מה האהובה עליכם?
אם לא, תמצאו חיים