אנחנו לא נוכל להיות פה ב7 היום וכבר אמרנו את זה אז נשמח להזיז את המשחק ליום אחר.