נכון שיש לכם תINFO בצד שמאל ואתם לוחצים 9 וזה חוזר אחרי שנייה אז יש בינד שמסדר את זה
bind 9 "say /info"