קיבלתי סתם באן על זה שאמרתי היטלר בשרת...
מה עם אני שונה מהאחרים?
זכותי להגיד מה שבאלי אבל לא לקלל
וזה עוד לתמיד כנראה