מחפש אנשים בראנקים Nova 2-MG1 לקומפים באופן קבוע שיהיה כמו טים לעלות ראנקים
סטים:
steamcommunity.com/id/onezz
לפי שאתם מוסיפים תכתבו שאתם מוסיפים