מששהו יודע אין אני עובר בין עולם השרדות ליצירתי מבלי לצאת מהמשחק?