ראיתי בשרת TS שפתחו כבר חדרים ל ODC
יש תאריך או משהו?
או כל מידע , לינק , כל דבר?!?