חח לקח לי יומים מקווה שתאהבו:
בנייה:

צביעה:

Render:

שומר המסך: