http://challonge.com/Dota2Israel

זה הבראקטס.
בבית האחרון יש קבוצה שעלתה אוטומטית בהגרלה לשלב הבא כי יש קבוצה שהחליטה לא לשחק ברגע האחרון...
כל הקבוצות מתבקשות לפרסם פה את הקישור לאחד מהשחקנים בקבוצה שלהם שזמין ושלא יהיה PROFILE PRIVATE, הקבוצות יקבעו שעות בין עצמם, אם יש קבוצה שלא תפרסם את קישור לאחד משחקניה אני יקבע שעה בעצמי למשחק!
להיות מעודכנים

סדרות BO3