נוחו בשלום גיבורי ישראל, לא נשכח את הקרבתכם לעולם.