מישהו יודע אם אפשר יש אפשרות להגיע לשחק אם xp גוסט למרות שאמרו שאי אפשר?