מהרו לנצל אותו לפני שDICE יטרחו להוציא עדכון.

להערכתי יש לכם עוד חודש לפחות.