מה המצב, אני צריך פקודות Rate לשרת CS GOץ
ואיפה לשים..
תודה רבה.