SteamID ישן:48501090
SteamID חדש:48501091
אני יודע שהסטים איידי הישן הוא על המשתמש הזה וכבר נירשמתי לקהילה של קונטר סטרייק אבל עכשיו כשאני מנסה להיכנס לאחד הסרברים של הקהילה הוא לא נותן לי וכשאני נכנס לפורום של הקהילה של קונטר זה מראה לי שאני צריך להירשם וכשאני מנסה להירשמ רשום שהסטים איידי שלי נמצא בשימוש.
דגכעהדגכמגד