אז לפי מה שהבנתי מי שקונה את המשחק יכול לישלוח הזמנות למשחק לחברים שישחקו שבוע
אז... אם מה שהבנתי נכון מישהו יכול בבקשה לישלוח לי ?